Sprawy z zakresu prawa administracyjnego obejmują bardzo szeroką tematykę. Kancelaria prawna zapewnia obsługę prawną na etapie postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego.

Postępowanie administracyjne dotyczy działań podejmowanych przez organy administracji publicznej. Organ pierwszej instancji wydaje decyzje od której służy odwołanie do organu drugiej instancji. Koniecznym jest aby odwołanie zostało wniesione w ustawowym terminie. Następnie organ drugiej instancji wydaje decyzję. W przypadku braku satysfakcjonującego rezultatu postępowania przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wówczas mamy do czynienia z postępowaniem sądowo-administracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny bada legalność wydanych w konkretnej sprawie decyzji. Kancelaria świadczy usługi na każdym z w/w etapów postępowania.

PROPONUJEMY USŁUGI W OBSZARACH:

PRAWO RODZINNE
PRAWO RODZINNE
PRAWO CYWILNE
PRAWO CYWILNE
PRAWO PRACY
PRAWO PRACY
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO SPADKOWE
PRAWO SPADKOWE