PRAWO PRACY – Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc w sprawach pracowniczych, która ma kluczowe znaczenie w kontekście szeregu przewidzianych w kodeksie pracy terminów oraz konieczności ich zachowania dla skutecznego dochodzenia ochrony praw pracowniczych. Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców obejmujące m.in. sprawy dotyczące przywrócenia do pracy, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, zapłaty nadgodzin, odpraw czy zwolnień grupowych.

PRAWO UBEZPIECZENIOWE – Usługi w tym zakresie dotyczą reprezentacji klientów przed organami rentowymi i emerytalnymi (ZUS, KRUS) oraz przed sądem w zakresie m.in. dochodzenia prawa do renty, wcześniejszej emerytury lub innych świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

PROPONUJEMY USŁUGI W OBSZARACH:

PRAWO RODZINNE
PRAWO RODZINNE
PRAWO CYWILNE
PRAWO CYWILNE
PRAWO PRACY
PRAWO PRACY
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO SPADKOWE
PRAWO SPADKOWE